Η μικρή Όχθη αφήγηση με ζωγραφιές – Αρχή του παραμυθιού