Τα μουσικολούλουδα αφήγηση με εικόνες – Αρχή του παραμυθιού